Epoxy dưới nước > Underwater Repair Putty (UW)

Mô tả: sản phẩm phù hợp để sửa chữa trên kim loại, bê tông, bề mặt gỗ trong môi trường khô và ướt.

Dùng để sửa chữa đường ống, van, bơm, và các thùng. sửa chữa bê tông và đường ống bê tông trong môi trường ẩm ướt. sản phẩm này sẽ bám dính trên các bề mặt ướt.

  • Bám dính trên nhôm, bê tông,và rất nhiều bề mặt khác
  • không rỉ rắt
  • Bám dính trên bề mặt ướt
  • Không võng
  • Bám dính, vá và lấp đầy trên các kim loại

Sản xuất tại USA