Bentonite Waterstop > Bentonite Waterstop - Hyperstop DB (19x25mm, 20x15mm)

Bentonite Waterstop là băng cản nước, không cho nước thấm qua bề mặt. Được sử dụng nhiều trong việc chống thấm cho các công trình xây dựng

HYPERSTOP - DB gồm Sodium bentonite và cao su butyl và một số thành phần đặc biệt khác, HYPERSTOP - DB có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước, HYPERSTOP - DB được sử dụng tại các mối nối, mạch ngừng của các công trình dân dụng, hạ tầng và các công trình công nghiệp.
Đóng gói: thùng 30m,